COVID-19

Aktualizacja 26.02.2021

SZCZEPIENIA? TESTY?
Kilka informacji praktycznych.

Informujemy, że w sytuacji, gdy na wybranej prze naszych Klientów destynacji, będzie obowiązywać / obowiązuje zasada przyjmowania TYLKO turystów, którzy mają potwierdzenie wykonania szczepienia lub zostanie / został utrzymany wymóg wykonania testu (dowolny test COVID-19), przyjmujemy, że: 

- w przypadku obowiązkowej szczepionki przeciwko COVID-19, oraz braku alternatywnych możliwości (np. wykonanie testu na własny koszt, zaświadczenie o statusie 'ozdrowieńca covid-19'), Klient/ka może zrezygnować z wyjazdu / destynacji i zamienić na inny wyjazd z oferty biura lub zamienić wpłaconą kwotę na 'Voucher 365 Sport Events', do wykorzystania do 1 roku od daty zakończenia wyjazdu (dotyczy daty ponownej rezerwacji wyjazdu, sam wyjazd może odbyć się później), z którego zrezygnował/a.
  Rezygnacja będzie skuteczna, jeśli zostanie zgłoszona na max 7 dni przed wyjazdem.

- w przypadku obowiązku wykonania testu na COVID-19, rezygnacje odbywają się na zasadach ogólnych warunków uczestnictwa, a Klient/ka przed wyjazdem powinien/powinna wykonać test (na własny koszt) na zasadach określonych przez władze państwa docelowego.

Niezależnie od sytuacji, jaka będzie miała miejsce w nadchodzącym czasie, rekomendujemy zakup dodatkowego ubezpieczenia od kosztów imprezy turystycznej. 


UBEZPIECZENIA:
- OD KOSZTÓW INPREZY TURYSTYCZNEJ
- OD KOSZTÓW PRZERWANIA IMPREZY TURYSTYCZNEJ
Czyli jak spać spokojnie, bez ryzyka utraty środków.

W momencie dokonywania rezerwacji za pośrednictwem FORMULARZA REZERWACJI, rekomendujemy zakup dodatkowego ubezpieczenia np. w wariancie 'Podstawowy+Covid19', które pozwoli Tobie spać spokojnie i nie martwić się utratą wpłaconych środków w przypadku np. otrzymania pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa COVID-19. SIGNAL IDUNA zwraca opłaty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją z podróży lub przerwaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej z powodów (21 powodów opisanych w OWU) zaistniałych w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej i odpowiedzialności SIGNAL IDUNA oraz uniemożliwia realizację podróży (np. nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich, szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, wystąpienie u Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży reakcji alergicznej na szczepienia, które przez Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne uznane zostały za obowiązkowe lub zalecane w przypadku podróży do kraju, który jest celem ich podróży). 

Ogólne Warunku Ubezpieczenia KOSZTY IMPREZY TURYSTYCZNEJ Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA (w tym Par.10 'ZAKRES UBEZPIECZENIA). znajdziesz TUTAJ 

W FORMULARZU REZERWACJI możesz wybrać interesujący Cię wariant ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji oraz ubezpieczenia od Kosztów Przerwania Imprezy.

Ubezpieczenie od Kosztów Imprezy Turystycznej 
(zwrot wpłat w przypadku rezygnacji z imprezy) 

Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej: następnego dnia po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej: w momencie rozpoczęcia imprezy turystycznej. 

Wariant nr 1: Podstawowy  +2,21% / os.
ceny imprezy tur.
Wariant nr 2: Podstawowy+Covid19 - REKOMENDOWANY WYBÓR
ZWROT wpłaconych kwot w przypadku
pozytywnego wyniku testu na COVID-19
wykonanego przed wyjazdem.
+3,32% / os.
ceny imprezy tur.
Wariant nr 3: Rozszerzony   +5,30% / os.
ceny imprezy tur.
Wariant nr 4: Rozszerzony+Covid19 +7,95% / os.
ceny imprezy tur.

Ubezpieczenie od Kosztów Przerwania Imprezy Turystycznej 
(zwrot równowartości niewykorzystanych świadczeń)

Zwrot równowartości niewykorzystanych świadczeń w przypadku rezygnacji w czasie od rozpoczęcia do zakończenia imprezy.

Wariant nr 1: Podstawowy   +1,39% / os.
ceny imprezy tur.

Wariant nr 2: Podstawowy+Covid19 - REKOMENDOWANY WYBÓR
ZWROT równowartości niewykorzystanej
części świadczeń w przypadku zachorowania
na COVID-19 podczas wyjazdu.

+2,09% / os.
ceny imprezy tur.
Wariant nr 3: Rozszerzony  +3,34% / os.
ceny imprezy tur.
Wariant nr 4: Rozszerzony+Covid19

+5,01% / os.
ceny imprezy tur.


INFORMACJE MSZ - POLAK ZA GRANICĄ

Przed dokonaniem zgłoszenia na wyjazd zachęcamy do zapoznania się z wiadomościami na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - Polak za granicą - TUTAJ

Znajdziesz tam informacje dotyczące aktualnych ostrzeżeń dla podróżujących w danym kraju, jak również informacje dotyczące:

  • wymaganych dokumentów podróży
  • bezpieczeństwa
  • zdrowia i zalecanych szczepień
  • przepisów celnych

Informacje na temat aktualnych zasad i ograniczeń w Polsce (w tym, np. ograniczenia w przemieszczaniu się, kwarantanna, izolacja) znajdziesz TUTAJ


TREKKING MADERA
Obowiązujące procedury przy wylotach do Zielonego Raju

Od 5.01.2021, aby móc udać się na Trekking w Górach Madery & Porto Santo, należy spełnić jeden z poniższych warunków w odniesieniu do sytuacji związanej z covid-19:

- okazać negatywny wynik testu RT PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godz. przed wylotem na Maderę.

- poddać się badaniu w postaci testu RT PCR po wylądowaniu na Maderze (na koszt Madery, wynik do 12 godz.).

Kto jest ZWOLNIONY z robienia testu?
- Dzieci do ukończenia 12 roku życia (11,99);
- Pasażerowie, którzy przedstawią zaświadczenie lekarskie, że osoba jest ozdrowieńcem w ciągu 90 dni licząc do daty przylotu na wyspę;
- Pasażerowie, którzy przedstawią dokument potwierdzający, że zostali zaszczepieni 2-ma dawkami szczepionki dopuszczonej do obrotu na terenie UE przeciw Covid-19 (od podania drugiej dawki szczepionki, w momencie wjazdu musi minąć minimum 7 dni).

Dodatkowo:
Do 48 godzin przed przylotem na Maderę, wszyscy przylatujący muszą się zarejestrować na stronie https://madeirasafe.com/ (strona dostępna w języku portugalskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim).
- przy rejestracji należy podać pełne imię i nazwisko, kraj z którego osoba przylatuje, adres mailowy, nr telefonu oraz hasło dostępu
- po zalogowaniu się należy podać z jakiego kraju osoba przybywa, powód pobytu (zawodowy, odpoczynek, zdrowotny lub inny), dokładny adres gdzie osoba będzie zakwaterowana po przylocie na Maderę, towarzysze podróży, środek transportu (samolot lub prom), nr lotu, nr miejsca w samolocie.

Te dane, zwłaszcza ostanie, można zawsze uzupełnić lub poprawić w sekcji (Change Trip). Tutaj też znajdziesz kod QR (o którym poniżej).
- pojawiają się jeszcze pytania, czy osoba przybywa lub mieszka w miejscu gdzie jest zdiagnozowane ognisko covid-19, czy miała kontakt z osobą u której zdiagnozowano covid i czy u samego podróżującego zdiagnozowano covid.
- każdej osobie jest przydzielony kod QR (kwadratowy kod graficzny). Ten kod można wyświetlić na komórce, ale też można go sfotografować i okazać na lotnisku tylko zdjęcie kodu (np. gdyby rejestracja została zrobiona na komputerze).

Masz pytania? Zadzwoń: (+48) 691-954-467