Sport-events.pl
WAŻNE INFORMACJE

TFG

OBOWIĄZKOWA SKŁADKA

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY (TFG)

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY - WERSJA PDF

1) CO TO JEST TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY?

Fundusz Gwarancyjny stanowi uzupełniający, II filar systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Celem utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jest zapewnienie możliwie jak najszybszej wypłaty środków podróżnym, w pełnej wysokości, w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.

2) PODSTAWA PRAWNA

Jesteśmy zobowiązani do odprowadzania składki na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego od każdego Klienta z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych, na podstawie art.36 ust.9 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2139).

3) WYSOKOŚĆ SKŁADKI

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny informujemy, że aktualnie wysokość składki, którą jesteśmy zobowiązani odprowadzić za każdego Klienta z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych wynosi:

- za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego:
a) 5 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej;
b) 10 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

- za organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa:
a) 3 zł - dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej;
b) 5 zł - dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

- za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego:
a) 7 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej;
b) 13 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

- za organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeśli nie jest realizowana usługa transportowa:
a) 4 zł - dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej;
b) 7 zł - dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

- za organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na realizację lub brak realizacji usługi transportowej:
a) 0 zł - dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej;
b) 2 zł - dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

4) SPOSÓB NALICZANIA SKŁADKI

Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wskazana w serwisie dostępnym pod adresami internetowymi https://sport-events.pl, https://gorydlakazdego.pl (Iframe), a także w Umowie z Klientem, doliczana jest do ceny imprezy turystycznej i płatna jednorazowo.

5) ZWROT SKŁADKI

Jeśli wpłacona składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest wyższa niż 0 zł, to w przypadku Twojej rezygnacji z imprezy turystycznej lub odwołania przez nas imprezy turystycznej i Twojej jednoczesnej rezygnacji z propozycji alternatywnych lub vouchera, zostanie Ci niezwłocznie zwrócona.